Monolityczne odgraniczniki prądu stałego

SSD • Solid-State Decoupler ( Monolityczny odgranicznik prądu stałego )

P.Z.A. CORRSTOP Sp. z o.o. jest bezpośrednim dystrybutorem firmy DEI, USA, światowego lidera w produkcji wszelkiego rodzaju produktów dla ochrony katodowej. Pragniemy Państwu zaoferować wysokiej jakości monolityczny odgranicznik prądu stałego SSD.

Amerykanie mają największe doświadczenia ze stosowaniem odgraniczników prądu stałego. Stosują je już od kilkudziesięciu lat. Powody były dość proste:

W USA już od 1973 roku obowiązuje kryterium, że wyindukowane w rurociągu napięcie przemienne nie może przekraczać 15V - z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej! Dlatego zagadnienie było tam od dawna traktowane bardzo poważnie.

Najprostszym sposobem zredukowania wartości napięcia przemiennego powstającego na podziemnych rurociągach wskutek indukcji od normalnie pracującej w pobliżu napowietrznej linii wysokiego napięcia lub od stanów awaryjnych w tej linii lub wyładowań atmosferycznych jest uziemienie rurociągu.

Dla zlikwidowania powyższych problemów zaczęto włączać w obwody uziemiające urządzenia pozwalające na łatwy, bezoporowy przepływ prądu przemiennego, natomiast blokujące przepływ prądu stałego o małym, charakterystycznym dla ochrony katodowej napięciu.

Urządzenia takie niejako separują od siebie przepływ prądu przemiennego i stałego w zabezpieczanym od przepięć elektroenergetycznych i atmosferycznych oraz od korozji rurociągu. Początkowo w tym celu stosowano ( i stosuje się nadal!) ogniwa polaryzacyjne Kirk’a.

Wadą ogniw polaryzacyjnych jest to, że są dość duże a w gorącym klimacie wymagają uzupełniania elektrolitu – roztworu wodorotlenku potasu. Jest to dość kłopotliwe. Później powstały odgraniczniki na bazie elementów elektronicznych, bez stosowania dość kłopotliwego roztworu.

Przykładem jest odgranicznik ( a właściwie cały ich typoszereg) firmy DEI do obniżania wyindukowanego w rurociągach napięcia przemiennego, które stosuje się od dziewięciu lat na polach naftowych całego świata a w Polsce od trzech lat.

P.Z.A. „CORRSTOP” Sp. z o.o. dystrybuuje głównie najmniejsze odgraniczniki 1.2 kA. Na polskie warunki atmosferyczne są całkowicie wystarczające.

Warunki pracy dla najmniejszego odgranicznika SSD 1,2 kA.

A/Prąd przemienny drenowany/odprowadzany z rurociągu ciągle: do 45A

Prąd, który może płynąć w ściankach rurociągu pod wpływem wyindukowanego w nim napięcia przemiennego od pobliskiej napowietrznej linii wysokiego napięcia, w trakcie jej normalnej pracy. Natężenie odprowadzanego z rurociągu prądu przemiennego zależy od tego co się wyindukowało w rurociągu, czyli od wartości powstałego w nim napięcia przemiennego, ale także od rezystancji obwodu uziemiającego, przez który ten prąd chcemy odprowadzić. Im mniejsza rezystancja tego obwodu, a więc uziemienia i włączonego w ten obwód odgranicznika prądu stałego, tym większy odprowadzany z rurociągu prąd przemienny i tym samym większa redukcja wartości napięcia przemiennego powstałego w rurociągu. Rezystancja uziemienia ma także wpływ na zasięg uzyskanej redukcji napięcia przemiennego wzdłuż rurociągu. Rezystancja a właściwie impedancja ograniczników produkowanych przez DEI wynosi tylko kilka miliomów.

Zgodnie z PKN-CEN/TS 15280 z lutego 2008 roku, punkt 6.4.4 „Aby zredukować prawdopodobieństwo korozji na podziemnym rurociągu, napięcie prądu przemiennego rurociągu, mierzone w wybranych punktach pomiarowych zgodnie z procedurą opisaną w 6.4.3.2, nie powinno w żadnym momencie przekroczyć:

Wartości te należy uważać za ograniczenia progowe dla znaczącego ograniczenia prawdopodobieństwa korozji wywołanej prądem przemiennym. Stwierdzenia te oparte są na długoterminowym doświadczeniu praktycznym europejskich operatorów.

Z doświadczenia pracowników Corrstopu Sp. z o.o. wynika, że napięcia przemienne w rurociągu należy rejestrować wielokrotnie i w dłuższym okresie, minimum kilka dób, w dodatku w różnych porach roku, bo w tym samym punkcie bardzo się zmieniają. Zależy to oczywiście od wielu czynników: obciążenia linii, pory roku i dnia, wilgotności powietrza itd. Największych wyindukowanych napięć przemiennych należy się spodziewać na krańcach zbliżenia linii wysokiego napięcia do rurociągu.

B/Prąd przemienny udarowy dla modelu SSD 1,2 kA: 1,2 kA do 30 cykli, 1,4 kA przez 10 cykli, 1,6 kA przez 3 cykle i 2,1 kA przez 1 cykl.

Ale np. model SSD 5 kA wytrzymuje 5 kA przez 30 cykli aż do 8,8 kA przez 1 cykl, patrz Tabela 1.

Tabela 1. Możliwości odprowadzania prądu udarowego przez różne modele SSD.

Prąd przemienny udarowy (amperes-rms) 50 i 60 Hz
Model 1 cykl 3 cykle 10 cykli 30 cykli
1.2 kA 2,100 1,600 1,400 1,200
2.0 kA 5,300 4,500 3,700 2,000
3.7 kA 6,500 5,000 4,200 3,700
5.0 kA 8,800 6,800 5,700 5,000

C/Prąd piorunowy dla modelu SSD 1,2 kA: 75 kA ( 4 x 10 ) znormalizowany impuls piorunowy. Statystycznie pioruny w Polsce mają poniżej 50 kA.

D/Blokowanie prądu stałego: -2V/+2V

Do tych wartości napięcia stałego odgranicznik zupełnie nie przepuszcza prądu stałego; ochrony katodowej bądź spowodowanego prądami błądzącymi. Jeśli potencjał ochrony katodowej jest w tym miejscu wyższy to odgranicznik DEI przepuszczając prąd ochrony katodowej, obniży potencjał do maksimum minus 2V. Istnieje możliwość zamówienia odgranicznika z innymi progami blokowania napięcia stałego np. minus -3V.

E/Temperatura otoczenia: od -45ºC do +65ºC.

F/Certyfikaty do pracy w wybuchowym środowisku:

G/Przewody łączące: zaleca się o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2 możliwie najkrótsze.

H/Montaż: odgraniczniki DEI można montować w słupkach telekomunikacyjnych albo w szafkach, a na terenie strzeżonym, a gdzie nie ma zagrożenia wandalizmem - z boku punktu pomiarowego. Przy montażu biegunowość dla SSD -2/2-1,2-75 nie ma znaczenia.

 

Galeria

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowała Cię oferta naszej firmy, wpisz poniżej swój numer telefonu. Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie.
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Kontakt

P.Z.A. CORRSTOP Sp. z o.o.
ul. Kamienna 87, 62-023 Kamionki

Biuro w Luboniu
ul. Armii Poznań 131, 62-030 Luboń

Tel.  61 8971 725, Fax. 61 8971 737

E-mail: info@corrstop.pl

Nasze usługi
  • Ekspertyzy
  • Projektowanie
  • Wykonawstwo
  • Pomiary i serwis
Czytaj więcej
Produkty

Oferujemy tylko sprawdzone produkty najwyższej jakości. Współpracujemy między innymi z następującymi firmami: Loresco, McMiller, Cath-Tech, Metal Samples, DEI, Matcor, Royston Labs, Abriox, Mobiltex.

Czytaj więcej